Tellimine ja müügitingimused

TM SHOP toodete ja teenuste eest on võimalik tasuda panga ülekande kaudu.

OSTUJUHEND

  1. Valige välja endale sobiv toode ning vajutage LISA KORVI. Enne ostu sooritamist soovitame tutvuda tooteinfoga klikates kas tootefoto või toote nimetusel.
  2. Kui olete vajutanud LISA KORVI paigutatakse toode OSTUKORVI ning te võite valida, kas jätkate ostmist ja lisate veel tooteid või suundute OSTUKORVI, kus saate täpsustada toodete kogust ning suunduda MAKSMA.
  3. Enne TELLIMUSE KINNITAMIST on vajalik sisestada arvelduse andmed. Nimi, aadress jne. Täita tuleb kõik tärniga tähistatud väljad ning sooritades ostu ettevõttele ka ettevõtte nimi.
  4. Seejärel tuleb valida tarne meetod vastavalt kas SmartPostOmniva või “Valin ise tarnija” ning esitada tellimus.
  5. Ülekandega seonduv info ilmub nii enne tellimuse esitamist kui ka hiljem eraldi meilile.

TARNIMINE

Pärast tellimuse kinnitamist saate e-mailile teate, et tellimus on töösse võetud. Kõik Eesti sisesed tarned toimuvad 2 — 5 päeva jooksul alates tellimuse kinnitamisest. Soome, Läti ja Leedu tarned toimuvad 3-5 päeva jooksul alates tellimuse kinnitamisest. Tarnetõrgete korral võetakse Teiega koheselt ühendust. Kõikides eelpool mainitud riikides on tarneaeg maksimaalselt 5 päeva.

Toodete müüja TM Koolituskeskus OÜ (Müüja) garanteerib internetiportaali kasutajate isikuandmete salastatuse ega müü/edasta/vahenda kasutajate isiku- ja kontaktandmeid kolmandatele isikutele, v.a. juhul, kui kasutaja on andnud selleks kirjaliku nõusoleku (näiteks kampaaniavõitjate nimede avaldamisel.)

MÜÜGITINGIMUSED

TM Koolituskeskus OÜ (registrikood 12567611, aadress Kase tn 6-13 Tabasalu alevik, Harku vald Harjumaa 76905), edaspidi nimetatud Müüja, ja kauba tellija, edaspidi nimetatud Ostja, sõlmivad lepingu alljärgnevas:

1. Üldsätted

1.1. Müüja müüb ja Ostja ostab kosmeetikatooteid ja koolitusteenuseid, edaspidi nimetatud Kaup, vastavalt Ostja poolt esitatud tellimus(t)ele.

1.2. Ostja esitab tellimuse tmshop.ee e-poe vahendusel vastavalt tellimisjuhendile.

1.4. Tellimuse esitamisel kinnitab Ostja, et on teadlik võimalikest tagajärgedest looduskosmeetika kasutamisel, kuna looduslikud komponendid võivad teatud juhtudel põhjustada naha allergilisi reaktsioone. Samuti on Ostja teadlik, et aegunud tähtajaga ja/või ebaõigetel säilitustingimustel hoitud Kaup ja/või Kaupade kasutusjuhendi eiramine võib põhjustada Ostjale soovimatuid tagajärgi.

2. Kaup

2.1. Kauba hinnad on eurodes ning sisaldavad käibemaksu. Müüjal on õigus igal ajal muuta Kauba hindu. Kui Müüja on internetipoes muutnud hindu pärast Ostja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Müüja tarnima Kauba tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Ostjal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

2.2. Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest.

3. Tasumine

3.1. Ostja tasub Kauba ja Kauba postitamise eest ettemakse Müüja pangakontole pangalingi kaudu, maksekaardiga või ülekandega tellimuse kinnituse alusel.

3.2. Pangaülekandega tasumisel tasub Ostja tellimuse kinnitusel näidatud pangakontole hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva jooksul arvates tellimuse vormistamisest.

4. Kauba kohaletoimetamine

4.1. Müüja võtab tellimuse täitmiseks ja kindlustab laos oleva Kauba väljastamise Ostjale hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva jooksul peale raha laekumist Müüja pangakontole. Kui Kaup puudub laost, siis võtab Müüja Ostjaga ühendust ning pakub välja võimaliku uue tarneaja või Kauba asendamise vähemalt samaväärse hinna ja kvaliteediga Kaubaga või tagastab raha Ostjale.

4.2. Kaup edastatakse Ostjale Eesti piires vastavalt Ostja valikule kas SmartPosti või Omniva vahendusel.

4.3. Kaup tarnitakse vastavalt teenuse osutaja hinnakirjadele.

4.4. Väljaspoole Eesti piire saadetakse Kaup Omniva või SamartPosti kaudu vastavalt teenuse osutaja hinnakirjadele.

4.5. Müüja jätab endale õiguse muuta saatekulusid vastavalt SmartPosti ja Omniva hinnakirjade muudatustele.

5. Müügigarantii

5.1. Tellitud Kaup vastab kvaliteedinõuetele ja Ostja poolt esitatud tellimusele. Müüja vastutab Kauba kvaliteedinõuetele mittevastavuse eest, mis ilmneb tootja poolt Kaubale kehtestatud säilivusaja jooksul.

5.2. Ostjal on õigus Kaubal ilmnenud puuduste avastamise korral nõuda Kauba asendamist.

5.3. Müügigarantiiga on hõlmatud kõik Kaubal ilmnenud puudused, v.a. puudused, mis on tekkinud Ostja süül, s.t. kui Ostja on rikkunud Kauba kasutus- ja säilitamistingimusi ja kui pretensioonile ei lisata Kauba originaalpakendit.

5.4. Võimalikud pretensioonid Kauba kvaliteedinõuetele mittevastavuse osas esitatakse Müüjale viivitamatult peale Kauba kasutuselevõttu, kuid mitte hiljem kui 10 (kümne) päeva jooksul e-posti aadressile: info@tmsalong.ee.

5.5. Pretensiooni lahendamiseks esitab Ostja Kauba originaalpakendi, probleemi kirjelduse ning lisab Ostja kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, kontakttelefon, e-mail). Ostja võib pretensiooni aluseks Kauba saata tähituna Müüja aadressil: T&M Ilusalong, C. R. Jakobsoni 14, Tallinn.
5.6. Müüja tellib pretensiooni aluseks Kauba ekspertiisi ning juhul kui selle käigus ilmneb, et tegemist on defektse Kaubaga, siis on Ostjal õigus saada tasuta asendus. Defektse toote eest raha ei tagastata. Kui ekspertiisi käigus selgub, et tegemist ei olnud defektse Kaubaga, vaid Kauba kasutamisel rikuti kasutus- ja säilitustingimusi, siis ei ole Müüjal kohustust Kaupa tasuta asendada ning Ostja kohustub tasuma ekspertiisi kulud. Kauba tagastamisega kaasnevad kulud kannab Ostja.

6. Lepingust taganemine enne Müüja poolset tellimuse täitmist

6.1. Kui Ostja soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne Müüja poolset tellimuse täitmist lepingust taganeda, siis teavitab ta sellest viivitamatult Müüjat. Kirjalik teade tuleb saata e-posti aadressile info@tmsalong.ee, kuhu tuleb märkida tellimuse esitamise kuupäev, tellimuse number ning lisada Ostja kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, kontakttelefon).
6.2. Kui taganemisavaldus jõuab Müüjani pärast Müüja poolset lepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt Müügitingimuste punktile 7.
6.3. Lepingust taganemisel kannab Müüja Ostjale tagasi Kauba eest tasutud summa hiljemalt 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul arvates Kauba Müüjale tagastamisest Ostja poolt näidatud pangakontole.

7. Tagastus- ja ümbervahetusõigus

7.1. Kui mingil põhjusel soovib Ostja Kauba tagastada või ümber vahetada, siis saab seda teha 14 päeva jooksul alates Kauba kättesaamisest. 14-päevane tagastusõigus kehtib avamata pakendiga Kaupadele.
7.2. Kauba tagastamiseks kohustub Ostja Müüjat kirjalikult teavitama e-posti aadressile info@tmsalong.ee. Kirjalikus teates peavad olema märgitud tellimuse esitamise kuupäev, tellimuse number ning Ostja kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, kontakttelefon, e-mail).

7.3. Kauba tagastamisel kohustub Müüja kandma Ostjale tagasi kauba eest tasutud summa hiljemalt 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul arvates Kauba Müüjale tagastamisest Ostja poolt näidatud pangakontole.

8. Isikuandmete töötlemine

8.1. Ostja annab selge ja teadliku nõusoleku Müüjale enda isikuandmete töötlemiseks. Tellimuse esitamisel Ostja poolt sisestatud isikuandmed kantakse Müüja kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Ostjale.

8.2. Isikuandmete kaitse on tagatud turvameetmetega. Isikuandmed, mis on vajalikud Kauba postitamiseks Ostjale edastatakse postitusteenust osutavatele ettevõttetele. Müüja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele, v.a seadusega ettenähtud juhtudel.

8.3. Panga ja Ostja vaheline side on kaitstud SSL-turvaprotokolliga, mis tagab selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta. Panga ja Müüja vahel liikuv informatsioon on varustatud digitaalsete allkirjadega.

9. Lõppsätted

9.1. Käesolevates müügitingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Ostja ja Müüja Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.

9.2. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Ostjal kui ka Müüjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse.

9.3 Vaidlusi saab lahendada ka kohtuväliselt üleeuroopalises veebikeskkonnas http://ec.europa.eu/odr